slide 1

Egzema, sedef ya da mantar enfeksiyonu diye düşündüğünüz durumunuz aslında Mikozis Fungoides (MF) olabilir.

slide 2

MF başka hastalıklarla karışabilir mi?

Detaylı bilgi

MF Sözlük

Adjuvan Tedavi

Kanser tedavisinde ana tedavinin etkinliğini artırmak amacı ile verilen, kemoterapi ve radyoterapi gibi yardımcı, destekleyici uygulamalardır. Ana kanser tedavisi sonrası, kanserin nüks (tekrarlama) ve yeniden ortaya çıkma riskini azaltmayı hedefler.1

Agresif (Saldırgan)

Hızla oluşan, büyüyen ya da yayılan bir tümör veya hastalığı tanımlar. Bununla birlikte normalden daha yoğun (daha şiddetli, etkili) yapılan tedaviyi de tanımlayabilir.2

Allojenik Kök Hücre Nakli

Kök hücreler hastanın kendisinden değil, doku tipi hastaya yakından uyan bir insan vericiden elde edilir. Verici çoğu kez ailenin bir üyesidir, genellikle kardeşlerden biridir.5

Alopesi

Saç dökülmesi anlamına gelir. Saç derisine özel değildir; vücudun herhangi bir yerinde olabilir.3 Deride değişiklik olmadan saçlı deri, kaş kirpik, sakal, bıyık veya vücut kıllarında geçici veya kalıcı hale gelebilir.4

Anamnez

Doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya teşhis koymak ya da mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak, hastadan bilgi alarak hastadan almaya çalıştığı öyküdür. Anamnez doktorun tanı koyması ve uygun tedaviyi belirleyebilmesi için çok önemlidir.6