MF Sözlük

Adjuvan Tedavi

Kanser tedavisinde ana tedavinin etkinliğini artırmak amacı ile verilen, kemoterapi ve radyoterapi gibi yardımcı, destekleyici uygulamalardır. Ana kanser tedavisi sonrası, kanserin nüks (tekrarlama) ve yeniden ortaya çıkma riskini azaltmayı hedefler.1

Agresif (Saldırgan)

Hızla oluşan, büyüyen ya da yayılan bir tümör veya hastalığı tanımlar. Bununla birlikte normalden daha yoğun (daha şiddetli, etkili) yapılan tedaviyi de tanımlayabilir.2

Allojenik Kök Hücre Nakli

Kök hücreler hastanın kendisinden değil, doku tipi hastaya yakından uyan bir insan vericiden elde edilir. Verici çoğu kez ailenin bir üyesidir, genellikle kardeşlerden biridir.5

Alopesi

Saç dökülmesi anlamına gelir. Saç derisine özel değildir; vücudun herhangi bir yerinde olabilir.3 Deride değişiklik olmadan saçlı deri, kaş kirpik, sakal, bıyık veya vücut kıllarında geçici veya kalıcı hale gelebilir.4

Anamnez

Doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya teşhis koymak ya da mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak, hastadan bilgi alarak hastadan almaya çalıştığı öyküdür. Anamnez doktorun tanı koyması ve uygun tedaviyi belirleyebilmesi için çok önemlidir.6

Anemi

Kansızlık olarak da bilinen anemi, kırmızı kan hücrelerinin oranındaki azalmadır.7 Rutin bir kan testinde anemi, düşük hemoglobin veya hematokrit olarak rapor edilir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinizdeki oksijen taşıyan ana proteindir. Hemoglobin düşükse, dokularınız veya organlarınız yeterince oksijen taşınamayabilir ve yorgunluk veya nefes darlığı gibi anemi belirtileri gelişir.8

Antijen

Tüm hücrelerin yüzeyinde bulunan tanımlayıcı proteinlerdir. Bir antijen, bağışıklık sisteminizin kendisine karşı antikor üretmesine neden olan herhangi bir maddedir. Bu, bağışıklık sisteminizin maddeyi tanımadığı ve onunla savaşmaya çalıştığı anlamına gelir. Bir antijen, kimyasallar, bakteriler, virüsler veya polen gibi çevreden gelen bir madde olabilir. Vücudun içinde bir antijen de oluşabilir.9

Atipik

Düzensiz, değişik, tipik olmayan, normalin dışında özellik gösteren.10

Bağışıklık Sistemi

Canlıları hasta edebilecek yabancı ve zararlı mikroba ve maddeye karşı organizmayı savunan ve hastalıktan koruyan sistemdir.11

Benign

Kanserli olmayan, iyi huylu anlamında kullanılır. Benign tümörler genellikle yavaş büyür, yayılmaz ve tekrarlamaz. Beyin gibi hayati organlara baskı yaparlarsa tehlikeli olabilirler.12

Beyaz Kan Hücreleri

Bağışıklık sisteminde görev alan bir hücre (çeşididir) grubudur. Kemik iliğinde üretilir ve vücudun enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla karşı mücadele etmesinde yardımcı olurlar.13

Biyopsi

Hastalıklara tanı koyabilmek için şüphelenilen bölgelerden doku parça alınarak test edilmesidir. Alınan parça mikroskop ve çeşitli yöntemler ile patologlardan incelenir ve hücresel ve yapısal değişiklikleri değerlendirerek teşhis konmasına yardımcı olur.14

BT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması

X-ışınları kullanılarak vücudunun içinin (anatomik ayrıntılarını) ayrıntılı görüntülenmesi için kullanılan yöntemdir.15

Cerrahi

Ameliyatla ilgili anlamına gelir ve tıpta hastalıkların ameliyatla tedavi edilmesidir. Tedavi edici, şikayetleri giderici, tanı amaçlı, kesip çıkarma işlemlerine verilen isimdir. Vücut parçalarını almak, herhangi bir vücut bölgesindeki sorunu düzeltmek veya hastalığın olup olmadığına bakmak için yapılan uygulamalardır.16

Çevresel Risk Faktörleri

Yaşanılan, bulunulan ya da çalışılan yerlerdeki kimyasallar, hava kirliliği, UV radyasyon, sigaraya maruz kalma gibi bazı hastalıkları ve kanser riskini arttıran etkenlerdir.18

Cilt Lezyonu

Renk, şekil, boyut ve doku dahil olmak üzere çevreleyen ciltten farklı özelliklere sahip herhangi bir cilt alanını ifade eder.17

Dar Band UVB Fototerapi

Çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılan, 311-313 nm dalga boyunda yapay olarak üretilmiş güneş ışığın (ultraviole B) kullanılması ile uygulanan fototerapi yöntemidir.19

Derecelendirme

Tümörlü dokuların mikroskop altında ne kadar normal dokulardan farklı göründüğünün incelenmesi ve sınıflandırılması işlemidir. Derece, doktorunuza kanserin nasıl davranabileceği konusunda kesin olmamakla birlikte bir fikir veren yararlı bir göstergedir. Düşük dereceli bir kanserin, yüksek dereceli bir kanserden daha yavaş büyümesi ve yayılma olasılığı daha düşüktür. Doktorlar bazen kanserin evrelenmesine yardımcı olmak için kanser derecesine bakarlar.20

Deri Lenfoması

Deriye belli süreler için gelen lenfositlerin değişime uğrayarak kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşan hastalıklardır.21

Deriye Yönelik Tedaviler

Deriye uygulanan çeşitli ilaçları, lokal radiasyon ve Fototerapi gibi ışık tedavilerini kapsar.22

Dermatoloji (Cildiye)

Cilt hastalıkları ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı23

Dermiş

Derinin epidermis ile deri altı doku arasında bulunan, bağ dokudan oluşan katmandır. Bu katmanda, kan damarları, yağ ve ter bezleri, sinirler, saç kökleri ve diğer yapılar bulunur.24

Egzema

Atopik dermatit ya da egzema, ciltte kızarıklık ve kaşıntı oluşturan bir durumdur. Birçok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olan kronik bir cilt hastalığıdır.25

Epidermis

Cildin en dışındaki, dış etkenlere karşı koruyan katmandır.26

Eritrodermi

%80’den fazla kızarması ve kepekli görünüm alması. Güneş yanığına benzemektedir ve MF’i tanımak ve tedavi etmesinde büyük önem taşır.

Erken Evre

Genellikle kanserin ya da hastalığın sadece başladığı alanda olduğu, diğer organlara yayılmadığı dönemi ifade eder.27

Evreleme

İlk tümörün büyüklüğü, nerede başladığı, yayılıp yayılmadığı ya da vücuttaki diğer organlarının etkilenip etkilenmediğine bakarak doktor tarafından belirlenen bir sistemdir. Uygun tedavi seçilmesinde ve hastalığın seyrini tahmin edilmesinde doktora yardımcı olur.28

Fizik Muayene

Tüm vücudun ve vücut fonksiyonlarının, gözle, elle hissederek, parmaklarla vurarak ve stetoskopla dinleyerek değerlendirilmesidir.29

Fototerapi

Belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının doğal (güneş ışığı) ya da yapay ışık kaynaklarının (fototerapi cihazları) kullanıldığı bir tedavi yöntemidir.19

Genel Sağkalım

Hastalık teşhisi konulan tarih ya da kanser gibi hastalıkların nüksetmesine bakılmaksızın tedavinin başlanmasından hastanın her hangi bir nedenden ölümüne kadar geçen süre olarak tanımlanır.30

Genetik Risk Faktörü

Aileden kalıtımsal olarak geçen genlerle bir hastalığın görülme ihtimalini artıran etkenlerdir.18

Hematolog
Kan ve kan yapıcı organ hastalıklarını tedavi etme konusunda uzmanlaşmış doktor.31
Hipopigmente

Deri renginin azalması ya da yok olmasıdır.32

Histopatoloji

Doku hastalıklarının teşhisi için dokuların ve/veya hücrelerin mikroskop altında incelenmesidir.33

İmmün Sistem

Canlıları, kendisini hasta edebilecek yabancı ve zararlı mikroba ve maddeye karşı savunan sistemdir.11

İnsidans

Risk altındaki sağlıklı kişilerin belirli sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüttür.34

İnsizyonel Biyopsi

Tanı için deri lezyonunun (şüpheli doku) yeterli bir parçasının cerrahi olarak alınmasıdır.35

Karsinojen

Bilinen ve potansiyel olarak kansere neden olabilecek maddeler ya da etkenlerdir.36

Kemik İliği

Yeni kan hücrelerinin oluşturulduğu, büyük kemiklerin merkezinde yer alan dokudur.37

Kemoterapi

Kanser hücrelerini yok etmek için çeşitli ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir.38

Kısmi Yanıt

Tedavi sonrasında hastalığın tamamen iyileşmediği, yeni tümörün oluşmadığı ve %50-99 oranında bir iyileşme sağlandığı anlamına gelir.39,40

Kronik Hastalık

Genel olarak 1 yıl veya daha uzun süren ve sürekli tıbbi müdahale gerektiren veya günlük yaşam aktivitelerini sınırlayan ya da her ikisini birden gerektiren durumlardır.41

Kutanöz

Deriye ait, deriyle ilgili olan.42

Lenf Nodları

Lenf düğümleri olarak da adlandırılır ve beyaz kan hücrelerini depolar. Kanser hücreleri ve enfeksiyonlar gibi yabancı maddeler için filtre görevi gören küçük yapılardır. Mikroplara saldırarak ve onları yok ederek enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan bağışıklık hücreleri içerirler. Boyun, koltuk altı, göğüs, karın ve kasık dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde bulunur.43

Lenfadenopati

Lenf bezlerinin olması gerekenden daha büyük olması halidir.44

Lenfoma

Bağışıklık sisteminin lenfosit adı verilen hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür21

Lenfosit

Kemik iliğinde üretilen, kanda ve lenf dokusunda bulunan bir tür bir tür beyaz kan hücresi, bağışıklık hücresidir. B lenfositleri ve T lenfositleri olarak iki ana grubu bulunur.21

Malign

Kanserli anlamına gelir. Malign tümörler, vücudun farklı bölgelerine yayılabilir.45

Mantar Hastalığı

Genellikle kıl, deri ve tırnak gibi keratin içeren dokularda ortaya çıkan, kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve pullanma gibi belirtiler gösteren enfeksiyondur.46

Metastaz

Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan kanser hücrelerinin bulundukları organ dışındaki diğer dokulara ve organlara yayılmasıdır.47

MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Mıknatıslar ve radyo frekans dalgaları kullanılarak doku ve organları görüntüleme yöntemidir.48

Multipl Miyelom

Miyelom hastalığı olarak da adlandırılan multipl miyelom, kemik iliğinde bulunan hücreler olan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipidir.49

Nüks Etme

Kanserin ya da bir hastalığın ilk başladığı yerde ya da farklı bir bölgede tekrar etmesidir.50

Ödem

Vücut dokularında veya vücut boşluklarında aşırı (seröz) sıvı birikilmesiyle meydana gelen şişkinlik.52

Onkoloji

Kanserin oluşumu, tanısı, nedenleri ve tedavisiyle ilgilenen ve araştırmalar yapılan tıp dalıdır.51

Patolog

Hücre ve dokuları mikroskop altında inceleyerek hastalıkları tanımlamada uzmanlaşmış hekimdir.53

Patoloji

Hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özelliklerini inceleyen tıp dalıdır.53

Plak

Deride yer yer pigmantasyonlu, çok kere kızarıklık ve/ veya kaşıntının da eşlik ettiği kabarık veya sertleşmiş herhangi bir boyuttaki lezyon.39,22

Prevalans

Belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüttür.54

Primer Deri Lenfomaları

Esas olarak deriyi tutan ancak ileri evrede kan, lenf nodu ve iç organlara yayılabilen deri kanserleridir.55

Prognoz
Bir hastalığın olası sonucunu veya seyrini, iyileşme veya tekrarlama ihtimalini ifade eden terimdir.56
Progresyon

Hastalığın (kanserin) ilerlemesi, kötüleşmesidir. Lezyonlarda %25’ten fazla artış ya da yeni lezyonların oluşması, kanserin yayılması progresyon olarak değerlendirilir.22

Punch Deri Biyopsisi

Lezyonlu deriden tam kat silindir şeklinde doku örneği alınması işlemidir.57

PUVA Tedavisi

Cilt hastalığını ışığa karşı daha hassas hale getiren psoralenin (P) ve Ultraviyole A ışınlarının (UVA) birlikte kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bir tür fototerapidir.58

Radyasyon Tedavisi

Kanser hücrelerini yok etmek için yoğun enerji ışınları kullanan bir kanser tedavisi türüdür. Radyasyon tedavisi çoğunlukla X-ışınlarını kullanır, ancak protonlar veya diğer enerji türleri de kullanılabilir.59

Relaps
Hastalığın (Kanserin) tamamen iyileştikten sonra tekrarlamasıdır. Kısmı yanıt ve tüm yanıt sonra gelişebilir.22
Remisyon
Kanserin belirtilerinin ve bulgularının azalması ya da kaybolması durumudur.60
Risk Faktörleri

Bir kişinin bir hastalığı geliştirmesiyle ilgili riskini arttıran şeylerdir.18

Sedef Hastalığı
Pullarla kaplı kırmızı, kabuklu cilt lekelerine neden olan bir cilt hastalığıdır.61
Semptom
Vücutta olağan dışı bir hali veya hastalığı yansıtan durumlardır. Belirti de denmektedir. Hastanın anlattığı şikayetlerdir. Semptomlar subjektiftir, ölçülemezler.62
Sezary Sendromu

Kan kanseri (lösemi) ile seyreden kutanöz T hücreli lenfomanın bir türüdür. Çoğu hastanın vücudun en az yüzde 80'ini kaplayan yoğun kırmızı, kaşıntılı döküntü vardır. Kanda kanserli lenfositlerin varlığı ile mikozis fungoidesten ayrılır.63

Sistemik Tedavi

Vücüdun her bölgesinde bulunan tüm hücrelere, tüm ‘sisteminize’, ulaşan ve bütün vücüdun tedavi edilmesidir. İğne (enjeksiyon), Serum (infüzyon) veya ağızdan(oral) ilaç olarak verilebilir.64

Stabil Hastalık

Bir kanserin tedavi sonucunda, hastalığın tamamen geçmemiş olup %25- %50 arası bir iyileştirme göstermesi anlamına gelir.39

T Lenfositleri
Tüm vücutta bulunan yabancı mikroorganizmalara karşıt savaşıp, bağışıklık sistemini aktive eden hücrelerdir. Kanserleşmiş hücreleri öldürürler. Lenfositler normalde enfeksiyon veya iltihaplanmaya yanıt olarak büyür. Kendi başlarına büyüdüklerinde lenfomaya dönüşürler.22
Tam Yanıt (Remisyon)
Uygulanan tedavi sonucunda tüm hastalık bölgelerinin tamamen yok olması, %100 iyileşme, hastalıksız dönem.40
Timus

Enfeksiyon, hastalık ve yabancı maddelerle savaşmaya yardımcı olmak için vücutta dolaşan T lenfosit hücrelerinin üretildiği, büyüdüğü ve çoğaldığı lenf sisteminin parçası olan organlardan biridir.65

Topikal İlaçlar
Farklı cilt hastalıklarını tedavi etmek için doğrudan cilde uygulanan, başta kremler merhemler, pomadlar olmak üzere ilaçlardır.66
Tümör
Vücut dokusunun normalden fazla çoğalarak veya farklılaşarak sert ve kubbe şeklinde büyümesidir. Tümörler malign(kanserli) veya iyi huylu (kanserli olmayan) olabilir.22
Ülser
Derideki dokuların parçalanmasıyla oluşan açıklık, yaralardır.22
Ultrason Taraması
Vücudun içindeki doku ve organları görüntülemek için yüksek enerjili ses dalgalarının kullanıldığı bir yöntemdir.67
Varyant
Bir hastalığın genetik değişimler ve mutasyonlar geçirerek yeni özellikler kazanmasıdır.68
Yama

Deride oluşan düz, ince, pembe veya kırmızı herhangi boyuttaki lezyon. Hipopigmentasyon (deri renginin azalması) veya Hiperpigmentasyon (deri renginin artması) eşlik edebilir. Sert plaka dönüşebilir.22

Referanslar

 • 1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjuvant (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 2 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/aggressive (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 3 Al Aboud, A. M., & Zito, P. M. (2021). Alopecia. In StatPearls. StatPearls Publishing.
 • 4 https://www.drugs.com/cg/alopecia.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 5 http://www.kemikiligi.org.tr/icerik.php?id=132&alt_id=159&tab=0 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 6 Karal, E. et al. EJOSAT 2021;(26), 100-116.
 • 7 Turner, J., Parsi, M., & Badireddy, M. (2022). Anemia. In StatPearls. StatPearls Publishing.
 • 8 https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-anemia-basics (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 9 Craft J. The adaptive immune system. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 40. https://www.biyologlar.com/atipik-hucre-nedir (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 10 https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/immune-system (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 11 https://medlineplus.gov/benigntumors.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 12 https://medlineplus.gov/lab-tests/white-blood-count-wbc/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 13 Flotte TJ. Ann N Y Acad Sci. 1998; 838:143-149.
 • 14 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ct-scan/about/pac-20393675 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 15 https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/cerrahi/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 16 https://www.osmosis.org/answers/skin-lesions (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 17 https://www.sagligim.gov.tr/risk-faktorleri.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 18 http://turkdermatoloji.org.tr/media/files/file/fototerapi_kitabi.pdf (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 19 https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/what-is-cancer/cancer-grading (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 20 https://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/web-MF-brosur.pdf (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 21 https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/nhl-mycosis-patient.pdf (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 22 https://dermnetnz.org/topics/what-is-a-dermatologist-what-is-dermatology (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 23 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/dermis (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 24 https://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/Atopik_Egzema.pdf (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 25 https://my.clevelandclinic.org/health/body/21901-epidermis (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 26 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/early-stage-cancer (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 27 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tedavisi/kanser-tedavisi-nelerdir/evreleme.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 28 https://www.turkcerrahi.com/makaleler/anamnez/fizik-muayene/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 29 https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/prognosis (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 30 https://www.merriam-webster.com/dictionary/hematology (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 31 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/hypopigmentation (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 32 https://www.rcpath.org/discover-pathology/news/fact-sheets/histopathology.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 33 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66475/insidans.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 34 https://turkdermatoloji.org.tr/icerik/detay/90 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 35 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/carcinogen (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 36 https://www.leukaemia.org.au/blood-cancer-information/types-of-blood-cancer/understanding-your-blood/bone-marrow-and-blood-formation/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 37 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/chemotherapy/about/pac-20385033 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 38 Olsen EA, et al. Cancer. J Clin Oncol. 2011;29(18):2598-2607.
 • 39 Duvic M, et al. J Clin Oncol. 2001;19(9):2456-2471.
 • 40 https://www.cdc.gov/chronicdisease/about/index.htm (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 41 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cutaneous (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 42 https://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/lymph-nodes-and-cancer.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 43 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15219-swollen-lymph-nodes (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 44 https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/cancer/cancer.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 45 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 46 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17224-metastatic-cancer (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 47 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mri/about/pac-20384768 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 48 https://www.thd.org.tr/thd_halk/?sayfa=miyelom# (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 49 https://www.cancer.org/treatment/survivorship-during-and-after-treatment/long-term-health-concerns/recurrence/what-is-cancer-recurrence.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 50 https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/cancer-care-team/types-oncologists (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 51 https://www.merriam-webster.com/dictionary/edema (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 52 http://www.turkpath.org.tr/content.php?id=35 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 53 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66500/prevalans.html (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 54 https://www.thd.org.tr/thdData/Books/641/primer-deri-lenfomalari.pdf (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 55 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/prognosis
 • 56 https://turkdermatoloji.org.tr/icerik/detay/96 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 57 http://turkdermatoloji.org.tr/icerik/detay/132 (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 58 https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 59 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/remission (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 60 https://www.nhs.uk/conditions/psoriasis/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 61 https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/semptom/ (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 62 https://www.clfoundation.org/sezary-syndrome (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 63 https://www.christie.nhs.uk/patients-and-visitors/services/clinical-oncology/systemic-treatments (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 64 https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/thymus/what-is-thymus-cancer/the-thymus (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 65 https://dbpedia.org/page/Topical_medication (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 66 https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/medical-imaging/ultrasound-imaging (Erişim tarihi: 18.02.2022)
 • 67 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/variant (Erişim tarihi: 18.02.2022)