Mikozis fungoides (MF) tedavilerinde asıl amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak, belirtilerde gerileme sağlamak ve yaşam süresini uzatmaktır. Hastalığın evrelerine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır.1 Bu yöntemler deriye yönelik tedaviler, ışık tedavileri, radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapidir.2

Az sayıda ya da hastalığın ilk evrelerinde olan yaralarda deriye yönelik tedavilerin etkisi yüksektir. Radyoterapi (ışın tedavisi), planlanan tedavi şekline göre belirli aralıklarla ciltte ihtiyaç duyulan bölgelere uygulanır. Işık tedavisi ise ciltte daha derinde bulunan yaralar için kullanılır.

Mikozis fungoides (MF), tedavilerden sonraki yıllarda tekrarlayabilir. Bu durum hastalığın ilerlediği anlamına gelmez. Hastalık tekrar ettiğinde daha önce seçilen tedavi yöntemleri yeniden uygulanır. 2-4

Deriye yönelik tedavilerin yetersiz kalması ya da hastalığın ileri evrelere geçmesi durumlarında kemoterapi ya da kök hücre nakli uygulanabilir.

Kemoterapi, özellikle lenf bezlerine ve diğer organlara yayılım gösterme durumunda tercih edilir. Hastalığın ilerleyişine göre farklı türlerde kemoterapiler seçilebilir.

Bazı ileri evredeki genç hastalarda uzun süreli kontrol sağlamak için allojenik kök hücre nakli (bir kişiden diğerine sağlıklı kök hücre nakli) uygulanabilir. İleri evrede uygulanan tedavilerde ise hastalığın verdiği yanıt kısa sürelidir.3,4

Mikozis fungoides (MF) hastaları ciltlerinde aşırı kuruluk ya da şiddetli kaşıntı yaşayabilirler. Bu nedenle temel tedaviye ek olarak çeşitli nemlendiriciler ya da ilaçlar kullanılabilir. 3

Referanslar:

  1. Açıkgöz ve ark., Gülhane Tıp Derg 2015;57: 343-347
  2. http://turkdermatoloji.org.tr/media/hasta_bilgilendirme/Mikozis_fungoides.pdf
  3. Engin B, et al. Dermatoz 2016;7
  4. A Patient’s Guide to Understanding Cutaneous Lymphoma (Cutaneous Lymphoma Foundation, 2nd edition, 2018